Poradnia psychologiczna

Specjalista:

 • mgr Margareta Baranowska

  Psycholog kliniczny (w trakcie specjalizacji)
  Kwalifikacje – mgr psychologii (nr dyplomu: 27250), w trakcie specjalizacji psychologii klinicznej z zakresu neuropsychologii, terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (nr dyplomu kursu zaawansowanego:1/2021;w procesie certyfikacji), w trakcie certyfikacji na psychoterapeutę w podejściu systemowym (nr kursu zaawansowanego: KZ01/2022).
  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

  Aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu neuropsychologii realizuje poprzez staże kliniczne oraz szkolenia specjalistyczne (m.in. Ocena neuropsychologiczna w otępieniach i łagodnych zaburzeniach poznawczych, Diagnoza różnicowa otępień, Terapia zaburzeń komunikacji słownej w chorobach otępiennych).

  Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu interwencji kryzysowej oraz prowadzenia grup wsparcia.

  Doświadczenie – Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Poznaniu (2018 r.), w trakcie specjalizacji psychologii klinicznej z zakresu neuropsychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Ukończyła szkolenie podyplomowe z zakresu psychogerontologii na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Psychogeriatria i gerontologia z elementami medycyny paliatywnej).

  Od czterech lat zajmuje się zawodowo osobami starszymi w organizacjach pozarządowych w Poznaniu. Od dwóch lat związana z Fundacją Petra Senior w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne z podopiecznymi Domu Krótkiego Pobytu PETRA oraz ich rodzin. Przeprowadza badania psychologiczne i neuropsychologiczne oraz psychoedukację dla osób, które w obliczu choroby osoby bliskiej w najbliższym czasie będą musiały się zmierzyć z opieką faktyczną. Przez dwa lata zajmowała się poradnictwem i diagnozą psychologiczną osób dorosłych cierpiącymi na zaburzenia psychiczne w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, od ponad roku pełni funkcje psychologa na oddziale psychiatrycznym kobiecym w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Szpitalu Klinicznym im. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Alzheimerowskim w Poznaniu, Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, Szpitalu Klinicznym im. Helidora Święcickiego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, Centrum Zdrowia Psychicznego przy CM HCP Sp.z.o.o w Poznaniu, Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu, Poradni Zdrowia Psychicznego w Nowym Tomyślu, Poradni Zdrowia Psychicznego w Gnieźnie oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (II poziom referencyjny) w przychodni Termedica w Poznaniu.

  Przyjmuje na wizyty diagnostyczne oraz terapeutyczne indywidualne osoby dorosłe, starsze oraz dzieci i młodzież od 12 r. ż. (za pisemną zgodą opiekuna prawnego).

  mniej
 • mgr Patrycja Żurek

  Jestem psychologiem i położną. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS (2020), jestem również absolwentką Uniwersytetu Medycznego (2015). Pracuję z dorosłymi, w sytuacji stresu, kryzysu emocjonalnego, trudności w relacjach. Wspieram i edukuję rodziców w okresie planowania rodziny, ciąży, połogu, sytuacji straty (ciąża obumarła, choroba dziecka, utrata bliskiej osoby).

  Doświadczenie pracy jako położna, pozwala mi lepiej zrozumieć trudności, które mogą towarzyszyć kobiecie i jej bliskim w okresie okołoporodowym. We współpracy z fizjoterapeutami uroginekologicznymi, edukuję kobiety w zakresie ginekologii oraz bezpiecznej i pozytywnej seksualności. Jestem także współautorką warsztatów edukacyjnych dla kobiet w ciąży: „Razem przez połóg”, „Porozmawiajmy o porodzie” (Kościan, 2022).
  W pracy skupiam się na zasobach klienta, które mogą być wspierające w dążeniu do celu, uwzględniając ograniczenia środowiska. Interesuje mnie obszar emocji oraz ich wpływ na sferę psychosomatyczną.
  Podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach.
  Przygotowuję się do certyfikacji jako terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

  mniej

Diagnostyka i leczenie:

 • Diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna
 • Ocena i trening funkcji poznawczych
 • Psychoedukacja w zakresie:

  - problemów relacyjnych
  - zaburzeń nastroju
  - ciąży i połogu,
  - niepłodności,
  - zaburzeń psychosomatycznych
  - edukacji seksualnej

  mniej
 • Psychoedukacja dot. opieki faktycznej nad osobą niesamodzielną
 • Indywidualna terapia krótkoterminowa dorosłych, młodzieży i osób starszych z:

  a. zaburzeniami depresyjnymi
  b. zaburzeniami lękowymi (lęk społeczny, lęk uogólniony, fobie, zaburzenia obsesyjno kompulsyjne)
  c. zaburzeniami adaptacyjnymi
  d. przewlekłym stresem
  e. objawami psychosomatycznymi
  f. trudnościami w relacjach

  mniej
 • Indywidualna terapia krótkoterminowa dorosłych, młodzieży i osób starszych z doświadczeniem kryzysu

  1) utraty, żałoby
  2) sytuacyjnego
  3) środowiskowego
  4) suicydalnego
  5) utraty sprawności i zdrowia (wspieranie procesu rehabilitacji powypadkowej oraz motywacji do kontynuacji procesu leczenia)
  6) wypalenia opiekuna

  mniej

Badania:

 • Konsultacje psychologiczne
 • Konsultacje psychologiczne w okresie ciąży i połogu
 • Badanie psychologiczne lub neuropsychologiczne
Rejestracja telefoniczna Umów online