Migrena dziecięca epizodyczna

Główny badacz:

 • Dr n. med. Ilona Pieczonka-Ruszkowska

Opis:

 • Jeśli Twoje dziecko cierpi na przewlekłą lub epizodyczną migrenę to prawdopodobnie proponowany przez nas program może poprawić jego jakość życia.

  Należy spełnić podstawowe kryteria tj.
  • Wiek od 6 do 17 lat
  • Potwierdzona diagnoza migreny


  Aby sprawdzić pełne kryteria kwalifikacji, należy się skontaktować z zespołem prowadzącym badanie kliniczne, dzwoniąc pod podany niżej numer telefonu lub pisząc wiadomość e-mail na poniższy adres. W przypadku wyrażenia chęci dziecka, obojga rodziców lub opiekunów prawnych, aby wziąć udział w badaniu, lekarz prowadzący badanie i personel badania przeprowadzą niezbędne oceny, aby się upewnić, że kandydat spełnia wszystkie wymagania związane z badaniem.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Clinical Research Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MEDIC-R Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-848) przy ul. Poznańska 3/31, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000248957, NIP: 781 187 34 29, REGON: 301935203. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji oraz w celach z niej wynikających. Dodatkowe

Kontakt:

 • Jeśli chcą Państwo skorzystać z innowacyjnego leczenia, uprzejmie proszę o kontakt się z naszym koordynatorem badań klinicznych:
  Magdalena Kołodziejczuk
  tel. +48 500 799 053
  biuro@cr-center.pl
  https://www.facebook.com/MedicrPoznan
Rejestracja telefoniczna